Go to Top

Maternitat Noelia

· Maternitat Noelia ·

M’havia plantejat aquesta sessió com a un moment íntim i pausat de la parella, però quan hi ha nens per mig has de deixar que el moment flueixi…i així va ser com el germà gran va guanyar tot el protagonisme a la part final de la sessió.

storyboardcomp001

COMPARTIR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five − one =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>