Go to Top

Laura 2anyets.

· Laura 2anyets. ·

No tinc un temps marcat per a fer les sessions, ja que no sé el que donarà de si. Quan considero que he acabat i que tinc tot el material que buscava la dono per finalitzada.

Busco l’efecte “narratiu” de les imatges, que de forma encadenada contin una història o al menys un moment, una emoció momentània, una mirada…i això no es consegueix amb sessions d’una foto, dues o tres…o en 15 minuts, i menys treballant amb nens, necessiten el seu temps.

storyboardcomp001

COMPARTIR

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>